ЭХЗХ нь Нийслэлийн боловсролын газартай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан "Эрчим...
Түгээмэл асуулт Бүх асуултууд