Зөвлөмж гарын авлага

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.06.12

2015-06-12-Aymag-niysleliyn-zohicuulah-zvlld3.pdf

Баян-өлгий аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.03.16

-lgiy-aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Баянхонгор аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.25

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Говь-Алтай аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.25

-Altay-aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf


« »