» » page 2
Эрчим хүчний тухай хуулиуд

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ     2001

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:29

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2007 оны 01 сарын 11 өдөр Төрийн

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:10

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ Түлш, эрчим хүчний салбарын

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:07

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ Дугаар 34

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ  

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:53

Хууль тогтоол

Баянхонгор аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

"Зүүн шанд" ХХК-ийн дулааны үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf

Дорноговь аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf

Өмнөговь аймаг 2013 оны 4-р тогтоол

Тариф шинэчлэн тогтоох тухай

2013 оны 137-р тогтоол

Тарифын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2013-ony-137-r-togtool.pdf

Дундговь аймаг 2012 оны 1-р тогтоол

Айл өрхийн дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг өөрчлөн тогтоох тухай

aymag-2012-ony-1-r-togtool.pdf

2012 оны 13-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

2012-ony-13-r-togtool.pdf

2012 оны 12-р тогтоол

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн ажиллах, түүний гишүүнийг томилох журам

2012-ony-12-r-togtool.pdf

2012 оны 10-р тогтоол

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2012-ony-10-r-togtool.pdf

2012 оны 4-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Ажлын албаны дүрэм

2012-ony-4-r-togtool.pdf

2012 оны 1-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Хурлын Журам

2012-ony-1-r-togtool.pdf


« »