Говьсүмбэр аймаг 2014 оны 11-р тогтоол

Үнэ хянаж батлах тухай

aymag-2014-ony-11-r-togtool.pdf

Төв аймаг 2014 оны 5-р тогтоол

Үнэ тариф батлах тухай

aymag-2014-ony-5-r-togtool.pdf

Баянхонгор аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

"Зүүн шанд" ХХК-ийн дулааны үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf

Дорноговь аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf

Өмнөговь аймаг 2013 оны 4-р тогтоол

Тариф шинэчлэн тогтоох тухай

2013 оны 137-р тогтоол

Тарифын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2013-ony-137-r-togtool.pdf

Дундговь аймаг 2012 оны 1-р тогтоол

Айл өрхийн дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг өөрчлөн тогтоох тухай

aymag-2012-ony-1-r-togtool.pdf

2012 оны 13-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

2012-ony-13-r-togtool.pdf

2012 оны 12-р тогтоол

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн ажиллах, түүний гишүүнийг томилох журам

2012-ony-12-r-togtool.pdf

2012 оны 10-р тогтоол

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2012-ony-10-r-togtool.pdf

2012 оны 4-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Ажлын албаны дүрэм

2012-ony-4-r-togtool.pdf

2012 оны 1-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Хурлын Журам

2012-ony-1-r-togtool.pdf


« »