Өмнөговь аймаг 2013 оны 4-р тогтоол

Тариф шинэчлэн тогтоох тухай

2013 оны 137-р тогтоол

Тарифын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2013-ony-137-r-togtool.pdf

Дундговь аймаг 2012 оны 1-р тогтоол

Айл өрхийн дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг өөрчлөн тогтоох тухай

aymag-2012-ony-1-r-togtool.pdf

2012 оны 13-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

2012-ony-13-r-togtool.pdf

2012 оны 12-р тогтоол

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн ажиллах, түүний гишүүнийг томилох журам

2012-ony-12-r-togtool.pdf

2012 оны 10-р тогтоол

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2012-ony-10-r-togtool.pdf

2012 оны 4-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Ажлын албаны дүрэм

2012-ony-4-r-togtool.pdf

2012 оны 1-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Хурлын Журам

2012-ony-1-r-togtool.pdf

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012 оны 49-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Дүрэм

Ulsyn-Zasgiyn-Gazryn-2012-ony-49-r-togtool.pdf

2011 оны 95-р тогтоол

Хэрэгцээний халуун усыг халаасан дулааны төлбөрийг тогтоох тухай

2011-ony-95-r-togtool.pdf

2008 оны 158-р тогтоол

Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам

2008-ony-158-r-togtool.pdf

2007 оны 52-р тогтоол

Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн түр дүрэм

2007-ony-52-r-togtool.pdf


« »