» » page 3
Эрчим хүчний тухай хуулиуд

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ     2001

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:29

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2007 оны 01 сарын 11 өдөр Төрийн

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:10

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ Түлш, эрчим хүчний салбарын

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:07

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ Дугаар 34

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ  

Дэлгэрэнгүй...

2015/09/30 20:53

Хууль тогтоол

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012 оны 49-р тогтоол

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Дүрэм

Ulsyn-Zasgiyn-Gazryn-2012-ony-49-r-togtool.pdf

2011 оны 95-р тогтоол

Хэрэгцээний халуун усыг халаасан дулааны төлбөрийг тогтоох тухай

2011-ony-95-r-togtool.pdf

2008 оны 158-р тогтоол

Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам

2008-ony-158-r-togtool.pdf

2007 оны 52-р тогтоол

Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн түр дүрэм

2007-ony-52-r-togtool.pdf

2006 оны 16-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагааны рейтинг тогтоох аргачлал 

2006-ony-16-r-togtool.pdf

2004 оны 13-р тогтоол

Зохицуулагчдын зөвлөлийн хуралдааны журам

2004-ony-13-r-togtool.pdf

2003 оны 65-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм

2003-ony-65-r-togtool.pdf

2008 оны 176-р тогтоол

Төвийн бүсийн эмзэг бүлгийн тарифыг мөрдөх журам

2008-ony-176-r-togtool.pdf

2005 оны 72-р тогтоол

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах журам

2005-ony-72-r-togtool.pdf

2005 оны 74-р тогтоол

Тарифын саналыг хянан шалгах журам

2005-ony-74-r-togtool.pdf


« »