2016 оны 248-р тогтоол

Тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
 


 


Togtool-248.pdf

2015 оны 300-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм


 

2015-300-TZEHAAHD-iyg-shinechlen-batalsan-togtool.pdf

2015 оны 93-р тогтоол

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрийн дамжуулахтай байгуулах цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний загвар

2015-ony-93-r-togtool.pdf

2014 оны 189-р тогтоол

Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам

2014-ony-189-r-togtool.pdf

2014 оны 231-р тогтоол

Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал

2014 оны 188-р тогтоол

Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журам

2014-ony-188-r-togtool.pdf

2014 оны 166-р тогтоол

Аймаг, Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн ажиллах, түүний гишүүнийг томилох журам

2014-ony-166-r-togtool.pdf

Увс аймаг 2014 оны 12-р тогтоол

Тариф батлах тухай

aymag-2014-ony-12-r-togtool.pdf

Говьсүмбэр аймаг 2014 оны 11-р тогтоол

Үнэ хянаж батлах тухай

aymag-2014-ony-11-r-togtool.pdf

Төв аймаг 2014 оны 5-р тогтоол

Үнэ тариф батлах тухай

aymag-2014-ony-5-r-togtool.pdf

Баянхонгор аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

"Зүүн шанд" ХХК-ийн дулааны үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf

Дорноговь аймаг 2014 оны 1-р тогтоол

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

aymag-2014-ony-1-r-togtool.pdf


« »