“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит 16 дугаар хурлаар

Дэлгэрэнгүй...

2018/06/25 19:52

“ХЭНТИЙ УС” ХХК-ИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫН

  Эрчим хүчний зохицуулалтын хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...

2018/04/09 18:26

“ТӨВ ЧАНДМАНЬ- ДЭХГ”-Т ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮНГ

  Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл

Дэлгэрэнгүй...

2018/02/07 19:42

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТЭНД ХЯНАЛТ

Дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай

Дэлгэрэнгүй...

2018/01/24 18:17

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ КОМПАНИУДАД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

"Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” ТӨХК, "Улаанбаатарын

Дэлгэрэнгүй...

2017/11/30 09:58

Илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө

2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Эрчим хүчний зохицуулах

Дэлгэрэнгүй...

2017/11/06 15:38

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-д эрчим хүчний

"Цахилгаан дамжуудах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн санхүү,

Дэлгэрэнгүй...

2017/10/06 16:01

“ДӨРВӨЛЖ” ОНӨААТҮГ-т Эрчим хүчний зохицуулалтын төлөвлөгөөт

Эрчим хүчний зохицуулалтын хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний

Дэлгэрэнгүй...

2017/09/26 11:58

Илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаатай албан шаардлага өглөө

Өнөөдөр Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит 20 дугаар

Дэлгэрэнгүй...

2017/05/23 17:57

“Эх голомтын илч” ХХК-д эрчим хүчний зохицуулалтын

Эрчим хүчний зохицуулалтын хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний

Дэлгэрэнгүй...

2017/04/26 11:05

“ТӨВ ЧАНДМАНЬ ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-Т ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН

Эрчим хүчний зохицуулалтын хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний

Дэлгэрэнгүй...

2017/04/07 13:58

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит хурлаар тусгай

Дэлгэрэнгүй...

2017/03/31 19:01


« »