» » Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

2015 оны 09 сарын 07,    665

1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллага, айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

2015.07.10