» » ЗҮҮН БҮСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

ЗҮҮН БҮСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

2017 оны 07 сарын 31,    700
1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

2.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Цахилгааны чадлын төлбөр тооцох аргачлалыг энд дарж үзнэ үү.

 

3.Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

4.Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

5.Импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж буй хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: 

 

[1] Эрдэнэцагаан сумын дэд станцын 35 кВ, 10 кВ талаас болон 35 кВ-ын ЦДАШ-наас  шинээр холбогдох аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хамаарахгүй.

[2] Чулуунхороот сумын 10 кВ-ын ЦДАШ-наас шинээр холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хамаарахгүй.

 

--oOo--