» Хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2018 оны 01 сарын 15,    108
 1. Аймгийн төвүүдийн гэр хорооллын бүсэд орших хоёр тарифт тоолууртай өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тарифт хөнгөлөлт үзүүлэх тухай
 2. Алтай-Улиастайн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага, аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэрэглэгчид борлуулах цахилгааны тариф
 3. Архангай аймгийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 4. Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага, аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэрэглэгч болон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тариф
 5. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 6. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 7. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 8. Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 9. Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 10. Зүүн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
 11. М Си Эс Интернэйшнл ХХК-ийн Ухаа худаг салбарын цахилгаан түгээх сүлжээнд холбогдсон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тариф
 12. Нийслэлийн Багануур дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 13. Нийслэлийн гэр хорооллын өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тарифын хөнгөлөлт
 14. Нийслэлийн Налайх дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 15. Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 16. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын хэрэглэгчдэд борлууллах дулааны тариф
 17. Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
 18. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөл тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 19. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 20. Төв аймгийн зуунмод сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 21. Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
 22. Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний хүрээнд мөрдөх эмзэг бүлгийн тариф
 23. УБ хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах дулааны уурын тариф
 24. УБ хотын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тариф
 25. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 26. Хэнтий аймгийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
 27. Цахилгааны чадлын төлбөр тооцох аргачлал
 28. Чинхуа МАК Нарийн сухайт” ХХК-иас хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
 29. Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ДЦС-ын гадны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
tsolmon.u@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935