» Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мөрдөгдөж байгаа хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны тариф, дүрэм, журам, аргачлалуудын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мөрдөгдөж байгаа хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны тариф, дүрэм, журам, аргачлалуудын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2018 оны 04 сарын 06,    542
Захиргааны Ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мөрдөгдөж байгаа хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны тариф, дүрэм, журам, аргачлалуудыг захиргааны хэм хэмжээний актын 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу тогтоолын төслүүдэд санал авч байна.
/Одоо мөрдөгдөж байгаа тогтоол, аргачлалд өөрчлөлт орохгүй болно./
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
tsolmon.u@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935