» “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-ийн дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

“Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-ийн дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2018 оны 10 сарын 24,    43
Төсөл
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2018 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
Дугаар ... Улаанбаатар хот
 
Тарифт батлах тухай
 
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, "Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын төсөвт болон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжүүрээр тооцох дулааны тарифыг 28,661.00 төг/ГДж-аар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг 2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг "Хөвсгөл дулааны станц" ТӨХК /Ч.Цогоо/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.
 

ДАРГА                                       А.ТЛЕЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Д.БАССАЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              У.МЯГМАРСҮРЭН 


 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
luvsanjav@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935