» » “ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА- ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ 2018” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

“ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА- ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ 2018” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

2018 оны 10 сарын 29,    81

Саяхан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод "Төрийн худалдан авах ажиллагаа- өмчийн менежмент 2018” сэдэвт хэрэглэгчээ сонсох өдөрлөг боллоо.

 

“ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА- ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ 2018” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Энэхүү өдөрлөгт эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудаас гадна төрийн хангамж үйлчилгээнд бараа үйлчилгээ нийлүүлдэг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл 150 гаруй хүн оролцсон байна.

 

“ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА- ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ 2018” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

"Төрийн худалдан авах ажиллагаа- өмчийн менежмент 2018” өдөрлөгийн үеэр Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Эрчим хүч хэмнэлтийн газрын Ахлах мэргэжилтэн Ч.Өнөрцэцэг, Д.Машбат Хөвсгөл аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүн С.Алтанчимэг нар хамтран "Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль”, "Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр” үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулжээ.

 

“ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА- ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ 2018” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Мөн орон нутгийн эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэгт дэд хөтөлбөр боловсруулах семинарын ажлыг зохион байгуулж, заавар, зөвлөгөө өгсөн байна.