» » Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн удирдлагын түвшний бизнес уулзалт болно

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн удирдлагын түвшний бизнес уулзалт болно

2018 оны 11 сарын 19,    213

 
Монгол улсын эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд бизнес эрхлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар танилцуулах, Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчид харилцан туршлага, санал солилцох, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахад зорилгоор үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн удирдлагын түвшний бизнес уулзалт болно.