» Багануур дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Багануур дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2018 оны 11 сарын 27,    151
Төсөл
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2018 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
Дугаар ... Улаанбаатар хот
 
Тариф батлах тухай
 

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн, "Багануурын дулааны станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Нийслэлийн Багануур дүүргийн орон сууцны хэмжүүртэй хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг хавсралтын ёсоорбаталсугай.

2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, "Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Багануур дүүргийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, зах зээлий газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-тдаалгасугай.

 

ДАРГА                                       А.ТЛЕЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Д.БАССАЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              У.МЯГМАРСҮРЭН 

 

 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2018 оны ... дүгээр тогтоолын хавсралт

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН  ХЭРЭГЛЭГЧДЭД 
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1.Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

 
 

Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
erdenebulgan.b@erc.gov.mn
Утас: 11-319357, 11-321935