» Алтай-Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн мөрдөж буй сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Алтай-Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн мөрдөж буй сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2019 оны 02 сарын 21,    46
 
 
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
ulambadrakh.b@erc.gov.mn
Утас: 11-319357, 11-321935