» Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2019 оны 02 сарын 21,    53

 
 
 

 
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
ulambadrakh.b@erc.gov.mn
Утас: 11-319357, 11-321935