» Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2019 оны 02 сарын 21,    50

 
 
 

 
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
ulambadrakh.b@erc.gov.mn
Утас: 11-319357, 11-321935