ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АУДИТОР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

  Энэхүү сургалтад эрчим хүч, барилгын салбарын

Дэлгэрэнгүй...

2018/01/09 20:08

Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтад урьж байна

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 295 дугаар тогтоолоор

Дэлгэрэнгүй...

2017/09/22 10:59

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

    Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх

Дэлгэрэнгүй...

2017/05/09 13:31

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон Засгийн газрын 295

Дэлгэрэнгүй...

2017/04/18 13:28

Эрчим хүчний аудитор бэлтгэх сургалт

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон Засгийн газрын 295

Дэлгэрэнгүй...

2016/12/19 13:31