» Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Эрчим хүчний зохицуулах хороо одоогоор 101 хуулийн этгээдэд 210 тусгай зөвшөөрлийг олгож тэдгээрийн үйл ажиллагаанд Эрчим хүчний тухай болон Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд заасан зохицуулалтыг хийж байна.
 


 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдчийн /ТЗЭ/ мэдээллийг дээрх хэсгээс татаж авч танилцана уу.