2021 оны 04-р сарын 20, Мягмар гариг

ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ, ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ХОЛБОЛТЫН ЖУРМЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Хэвлэх 2020 оны 09-р сарын 25, Нийт үзсэн : 260

 ТӨСӨЛ

 

ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ, ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ

“ХОЛБОЛТЫН ЖУРАМ”

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

      1.1.Дулаан дамжуулах, түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч (цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэх)-ийн сүлжээнд иргэн, хуулийн этгээдийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж(цаашид объект гэх)-ийг холбоход энэхүү журмыг мөрдөнө.

     1.2.Энэхүү журмын зорилго нь дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд объектоо холбуулах иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, объект, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, шинэчлэх, сүлжээнд холбох үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлоход оршино.

     1.3.Иргэн, хуулийн этгээдийн дэд станц, шугам, тоног төхөөрөмж,  объектыг дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд холбох шийдвэр нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн техникийн нөхцөл .... ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ /дарна уу/ 

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТЭЭ АЛБАН ЁСООР БИЧГЭЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛЭХ ЭСВЭЛ bat-erdene.b@erc.gov.mn И-МЭЙЛ ХАЯГААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 90101212 321935 (114), 
ХАЯГ: 14201 УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, ИХ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖ 2А