2021 оны 10-р сарын 21, Пүрэв гариг

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 30-Р ХУРАЛ БОЛЛОО

Хэвлэх 2021 оны 10-р сарын 08, Нийт үзсэн : 143

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 30-Р ХУРАЛ БОЛЛОО

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн хорооны 30-р хурлаар:

  • Сэргээгдэх эрчим хүчний цахилгаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын 2021 онд мөрдөж ажиллах зорилтыг өөрчлөн тогтоох эсэх тухай;
  • Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлыг үнэлэх аргачлал шинэчилсэн хувилбар, холбогдох загвар маягтыг батлах эсэх тухай;
  • “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн 2020 оны үнэ тарифыг хянасан байдалд хийсэн аудитын танилцуулга зэрэг нийт 3 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.