2021 оны 12-р сарын 02, Пүрэв гариг

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙ ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Хэвлэх 2021 оны 11-р сарын 10, Нийт үзсэн : 89

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛАХ,

ТҮҮНИЙ ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

     1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл (цаашид “Зохицуулах зөвлөл” гэх)-ийг байгуулах, түүний гишүүдийг томилж, чөлөөлөх, тэдгээрийн эрх, үүрэг санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг  зохицуулахад оршино.

      1.2. Зохицуулах зөвлөл нь чиг үүргээ бие даан, хараат бусаар хэрэгжүүлэх бөгөөд үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Иргэний хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актууд, энэхүү журам болон  "Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн дүрэм"-ийг ..... ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

 

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТЭЭ АЛБАН ЁСООР БИЧГЭЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛЭХ ЭСВЭЛ tsendee.o@erc.gov.mn И-МЭЙЛ ХАЯГААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 99897776 312313 (1004), 


ХАЯГ: 14201 УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, ИХ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖ 2А