“Багануур дулааны станц” төхк-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

2019 оны 06-р сарын 25