Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг

ХАСУМ 2020

 1. Б.Энхтөр
 2. Т.Бат-Уул
 3. С.Одончимэг
 4. Б.Мөнх-Эрдэнэ
 5. Т.Аллажар
 6. Х.Номинбилэг
 7. О.Цэндээ
 8. М.Ууганбаяр
 9. П.Цэрэнжаргал
 10. Д.Мөнхболд
 11. М.Гантулга

ХАСУМ 2019

 1. Б.Бямбасүрэн
 2. Ө.Чулуунцэцэг
 3. Ч.Мөнхзул
 4. Б.Лхагвадулам
 5. С.Батсуурь
 6. Г.Эрдэнэзул
 7. Т.Хишигт
 8. С.Тогтохсүрэн

ХАСУМ 2018

 1. М.Дарханпүрэв
 2. Р.Баасанжав
 3. Д.Мөнхжаргал
 4. Б.Энхтүвшин
 5. Ч.Цоодол
 6. Г.Цацрал
 7. Х.Харлыгаш