Нээлттэй ажлын байр /Дууссан

2017 оны 09-р сарын 04

Цахилгаан, түгээх, хангах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал:

 

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах түгээх, хангах тариф хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал: