Санхүү, аудитын тайлан

 

 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг энд дарж үзнэ үү.