2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Үнэ тарифын аргачлал, журам

          Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах түлшний үнийг тогтоох аргачлал

           Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал

  • 2018 оны 291 дүгээр тогтоол
    Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч - Хэрэглэгч хоорондын/

Бусад дүрэм, журам, тогтоолыг энд дарж үзнэ үү.