2022 оны 07-р сарын 02, Бямба гариг

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн саналыг тусган дахин санал авч байна

Хэвлэх 2022 оны 06-р сарын 17, Нийт үзсэн : 102

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны ... дугаар сарын …-ны өдөр                      Дугаар …                           Улаанбаатар хот 

 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

 

       Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.11, 10 дугаар зүйлийн 10.1, 10.2, 10.4 дэх заалтууд, Эрчим хүчний Сайдын 2018 оны 68 дугаар тушаал, Эрчим хүчний Сайдын 2019 оны 251 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

       1. “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор шинэчлэн ...... /ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ/

 

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТЭЭ АЛБАН ЁСООР БИЧГЭЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛЭХ ЭСВЭЛ bat-erdene.a@erc.gov.mn И-МЭЙЛ ХАЯГААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 91940908 319312 (12035, 


ХАЯГ: 14201 УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, ИХ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖ 2А