2024 оны 06-р сарын 18, Мягмар гариг

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум, Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Хэвлэх 2023 оны 05-р сарын 25, Нийт үзсэн : 374

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум, Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

  

2023 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр                                      Дугаар ...                                              Улаанбаатар хот

 

Тариф батлах тухай

 

         Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг,  “Хэнтий-Ус” ХХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 74 тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

         1. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум, Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг

  .....ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ /дарна уу/

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТЭЭ АЛБАН ЁСООР БИЧГЭЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛЭХ ЭСВЭЛ tuguldurbaljir.ch@erc.gov.mn И-МЭЙЛ ХАЯГААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 321935(1313), 
ХАЯГ: 14201 УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ, ИХ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖ 2А