2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Бүтэц, зохион байгуулалт

Ажлын алба

Дотоод аудитын газар

Тусгай зөвшөөрөл хяналтын газар

Үнэ тариф, зах зээлийн газар

Эрчим хүч хэмнэлтийн газар

Захиргаа, удирдлагын газар

Зах зээл судалгаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хэрэглэгч, орон нутгийн хэлтэс