2020 оны 04-р сарын 08, Лхагва гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурал

  Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд 2018 онд 238 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн асуудлаар нийт 119 удаа хуралдаж, 190 тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.

2018 онд Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн хуралдсан байдал