2024 оны 06-р сарын 18, Мягмар гариг
Хэвлэх

Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

        Эрчим хүчний зохицуулах хороо одоогоор 182 гаруй хуулийн этгээдэд 367 тусгай зөвшөөрлийг олгож тэдгээрийн үйл ажиллагаанд Эрчим хүчний тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль болон Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд заасан зохицуулалтыг хийж байна. /2024 оны 2 дугаар сарын 1/