2023 оны 12-р сарын 11, Даваа гариг
Хэвлэх

Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

  Эрчим хүчний зохицуулах хороо одоогоор 188гаруй хуулийн этгээдэд 378 тусгай зөвшөөрлийг олгож тэдгээрийн үйл ажиллагаанд Эрчим хүчний тухай болон Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд заасан зохицуулалтыг хийж байна. /2023-01-17/