2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2021 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө