2021 оны 09-р сарын 17, Баасан гариг
Хэвлэх

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2021 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө