2023 оны 12-р сарын 11, Даваа гариг

Дүрэм, журам, тогтоолын сан

Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм
Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч—Хэрэглэгч хоорондын/
Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч—Хэрэглэгч хоорондын/
Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам
Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Аймаг Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргасан маргаан бүхий өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам
Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал