2022 оны 01-р сарын 19, Лхагва гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн сургалт, зөвлөгөөн

  Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. 

Сургалтын зорилго: 

  Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль, эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, үнэ тариф, зохицуулалтын талаар баримталж буй бодлого чиглэлийг танилцуулах, аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл зорилтыг тодорхойлох;

Хамрах хүрээ:

  Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Үндэсний хөгжлийн газар, Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн дарга, гишүүд оролцсон.