2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ
“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ
БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Жич: Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц-аар тооцно.

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ
“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ 
ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ
“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Жич: Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц-аар тооцно.

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ
“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН
ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН 
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

  Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: