2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

2024 оны зорилтууд

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд 2024 онд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана. Үүнд:

  • СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 1: ОНОВЧТОЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ
  • СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 2: ТЗЭ-ИЙН ҮР АШИГТАЙ, НАЙДВАРТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ
  • СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 3: БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ