2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Үнэ тарифын аргачлал, журам

           Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний тариф тогтоох аргачлал 

          Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах түлшний үнийг тогтоох аргачлал

           Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал

  • 2018 оны 291 дүгээр тогтоол
    Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч - Хэрэглэгч хоорондын/

           Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тарифын саналыг хянах, шалгах журам

       Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийн цахилгаан эрчим хүчний үнэ тариф, бие даасан цахилгаан  (дулаан) эрчим хүч             үйлдвэрлэгчийн гэрээний гарааны үнийг тогтоох аргачлал

Бусад дүрэм, журам, тогтоолыг энд дарж үзнэ үү.