2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурал

 

    Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд 2020 онд 296 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн асуудлаар нийт 206  удаа хуралдаж, 302  тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.

2020  онд Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн хуралдсан байдал