2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Хэрэглэгчдэд борлуулах дулаан, уурын тариф

 

 УЛААНБААТАР ХОТЫН АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ УУРЫН ТАРИФ

       Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны уурын тариф 6,908.00 төг/ГЖ

 УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

       Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМЫН АЙЛ ӨРХӨД

БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно. 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

         Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН АЙЛ ӨРХӨД

БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

            Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: 

  ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН АЙЛ ӨРХӨД

БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

         Үйлдвэр, аж ахуй нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

  

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ҮЙЛДВЭР АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

          Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ “УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН ҮЙЛДВЭР,

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

         Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ “УЛААНБААТАР

 ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН АХУЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

        Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно: