2023 оны 12-р сарын 11, Даваа гариг
Хэвлэх

ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ

 •  Хэрэглэгч та өргөдөл, гомдлоо албан ёсоор бичгээр ЭХЗХ-нд ирүүлэх эсвэл info@erc.gov.mn и-мэйл хаягаар илгээнэ үү. Дэлгэрэнгүйг -> http://erc.gov.mn/web/mn/complaint

 •           Хаяг: 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж 2а

            Утас: 976-11-320126,  Хэрэглэгч, орон нутаг, хяналтын газар: 976-11-312313

            Факс: 976-11-319335

 

 

2022 ОНД ХОРООНЫ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН АСУУДАЛ, АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

      Хэрэглэгч, орон нутаг, хяналтын газар 2022 онд дараах шугамуудааар нийт 1083 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 6108 хэрэглэгчийг хамарсан асуудлыг шийдвэрлэн ажилласан. Үүнд:

 1. Бичгээр - 188 өргөдөл
 2. Утсаар - 368
 3. Вэб мэйлээр - 9
 4. Биеэр - 52
 5. Монгол Улсын Засгийн газрын 11-11 төвөөр – 465 байна.

 

            2022 онд хэрэглэгчээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 345 гомдлоор буюу 32%-иар өссөн байна. Мөн нийт хэрэглэгчдээс гаргасан 1083 өргөдлийн 833 буюу 78% нь Засгийн Газрын 11-11 төв, цахим, утсаар хандсан бөгөөд энэ төрлийн хэлбэрээр гомдлоо гаргах хэрэглэгчид нэмэгдэх хандлагатай байна.  Цаашид хэрэглэгчдийн гомдлыг бүртгэх, шийдвэрлэх, хяналт тавихад нэгдсэн цахим системд шилжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гомдлыг анхан шатанд хэрхэн шийдвэрлэж байгаад хяналт тавих, тогтолцоонд шилжих шаардлагатай байна.

 Хэрэглэгчийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, ангилал

         Нийт өргөдлийн 58 хувь нь буюу 625 өргөдөл нь дулааны эрчим хүчтэй холбоотой, 42 хувь буюу 458 нь цахилгаан эрчим хүчтэй холбоотой байна.

Өргөдөл гаргасан хэрэглэгчдийн ангилал:

        Хороонд бүртгэгдсэн өргөдөл гомдол гаргаж байгаа хэрэглэгчдийн 93% нь иргэнээс хандсан гомдлууд эзэлж байна. Мөн нийт хэрэглэгчдээс гаргасан 1083 өргөдлийн 833 буюу 78% нь Засгийн Газрын 11-11 төв, цахим, утсаар хандсан байх тул хэрэглэгчдийн гомдлыг бүртгэх, шийдвэрлэх, хяналт тавихад нэгдсэн цахим системд шилжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гомдлыг анхан шатанд хэрхэн шийдвэрлэж байгаад хяналт тавих, дүгнэх тогтолцоонд шилжүүлэх шаардлагатай байна.

Шийдвэрлэсэн төлбөрийн хэмжээ

      Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч хоорондын өр төлбөрийн маргааныг шийдвэрлэхтэй холбоотой 45 гомдол, хүсэлтийн дагуу төлбөрийн тооцоололыг хийж холбогдох төлбөрийн хасалт, төлбөр төлөлтийг хийлгэж ажилласан.

Цахилгаан хангамжтай холбоотой өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай:

Дулаан хангамжтай холбоотой өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тухай:

 •  

   Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 198 өргөдөл гомдлыг бичгээр ирүүлсэн. Үүнд: 

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021 оны байдлаар иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 198 өргөдөл гомдлыг бичгээр ирүүлсэн. Үүнд:  

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021 оны эхний 11 сарын байдлаар иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 169 өргөдөл гомдлыг бичгээр ирүүлсэн. Үүнд:  

АЛБАН ТУШААЛТАНД ХОЛБОГДОХ АВЛИГА, АШИГ СОНИРХОЛ, ЁС ЗҮЙТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ

 • ЭХЗХ-ны ажилтан, албан хаагчдын авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг munkhtulga.m@erc.gov.mn цахим хаягаар өгнө үү. 

Гомдол, мэдээллийн утга агуулга ойлгомжтой байх, овог, нэр, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасныхаа дугаарыг тодорхой бичнэ. 

Та хэн нэгэн авлигын гэмт хэрэг, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үйлдсэн талаар үнэ зөв мэдээлэх үүрэгтэйг анхаарна уу.