2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Эрчим хүчний статистик үзүүлэлт, тайлан

 Statistics on energy performance 2023 /Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд 2023/

 

Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд 2023 /Томоор үзэх дарна уу/

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2023 ОНЫ ТАЙЛАН /Томоор үзэх дарна уу/

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2022 ОНЫ ТАЙЛАН /Томоор үзэх дарна уу/

 

 Statistics on energy performance 2022 /Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд 2022/

 Statistics on energy performance 2021 /Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд 2021/

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2021 ОНЫ ТАЙЛАН /Томоор үзэх дарна уу/

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СТАСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2021 /Томоор үзэх дарна уу/