2021 оны 10-р сарын 21, Пүрэв гариг

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 28-р хурал боллоо

Хэвлэх 2021 оны 09-р сарын 23, Нийт үзсэн : 238

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 28-р хурал боллоо

 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит 28-р хурал өнөөдөр буюу 2021 оны есдүгээр сарын 23-ны өдөр боллоо. Тус хурлаар

  • “Морьттүнгэ” ХХК-ийн дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлүүдийн үйлчлэх хүрээнд нэмэлт оруулах эсэх тухай;
  • “Хайспийд” ХХК-ийн дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлүүдийн үйлчлэх хүрээнд өөрчлөлт оруулах эсэх тухай;
  • “Зайсан скай” ХХК-ийн дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлүүдийн үйлчлэх хүрээнд нэмэлт оруулах эсэх тухай;
  • Хуулийн этгээдийн бүртгэлд нэршлийн өөрчлөлт орсон Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн бүртгэлийг шинэчлэх, зарим үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг бүртгэлээс хасах эсэх тухай нийт 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.